Seuraesittely

Rovaniemen NMKY on Rovaniemeläinen koripallon erikosseura, sekä Suomen koripalloliiton jäsen seura. RoNMKY on perustettu vuonna 1980. Alkuvuosina seuran toimintaan kuuluivat koripallo, lentopallo ja yleisurheilu. Lentopalloilijat yhdistyivät kaupungin erikoisseuroihin ja jaosto lakkautettiinkin 1995. Yleisurheilujaosto lopetti toimintansa 2002. 2020-luvulla harrastajamäärä on kasvanut yli 200. 

Toiminnan tavoite

RoNMKY:n tavoitteena on tarjota kaikille jäsenilleen mahdollisuus harrastaa liikuntaa ja koripalloa taitojensa ja tavoitteidensa puitteissa. Tavoite on liikunnan- ja seuratoiminnan kautta kasvattaa nuorista ja lapsista toisia kunnioittavia, sekä elämän perusarvoja noudattavia ihmisiä.

Toiminnan perusta

Seurassa on toimintaa lasten ja nuorten ikäluokista aina aikuisten harrasteryhmiin saakka. RoNMKY:ssä pyritään luomaan kipinä liikunnan harrastamiseen, urheilemiseen, sekä koripallon pelaamiseen aikuisiälle saakka. Seuran yhteisö muodostuu kaikista jäsenistä, joita ovat pelaajat, valmentajat, vanhemmat ja muut seuratoimijat. Seura kasvattaa pelaajien ohella myös yhteisön muut jäsenet, kuten valmentajat ja muut seuratoimijat. Näiden lisäksi seura mahdollistaa jäsenilleen myös erotuomariksi kouluttautumisen.

Toiminnan laatua kehitetään jatkuvasti ja kaikki seuran juniorivalmentajat osallistuvat sekä seuran sisäiseen että Koripalloliiton järjestämiin koulutuksiin. Tämän toiminnan kautta junioreille pyritään tarjoamaan mahdollisimman korkealaatuinen liikunta- ja kasvamisympäristö kaikkein nuorimmista ikäluokista lähtien.

Kaikkien seurassa toimivien junioreiden, valmentajien ja vanhempien on saatava kokea olevansa tärkeä osa seuran toimintaa ja arvoja. Myös koulunkäynnin tärkeys koripallotoiminnan ohella on otettava huomioon. Jokaisen seuran yhteisöön kuuluvat on noudatettava seuran arvoja ja yhdessä sovittuja pelisääntöjä.

Seuran arvot

Yhteisöllisyys

Seuran kulmakivenä on yhdessä tekeminen seuran ja joukkueen hyväksi. Talkootyöt toimitsijana peleissä  ja seuran edustajana muiden yhteistyökumppaneiden tarjoamissa puitteissa kasvattaa yhteisvastuullisia nuoria. 


toisten kunnioittaminen ja huomioonottaminen

Jokaisen koripallopolku on oma ja erilaiset ihmiset ja tavoitteet mahtuvat samaan joukkueeseen. Oman toiminnan ja käytöksen vaikutukset toisiin huomioidaan, ja kaikessa on aina toisen kunnioitus läsnä.


Tasa-arvo

Nuori tulee kuulluksi, saa arvostusta omana itsenään ja kehittymishaasteita kykyjensä mukaisesti. Valmentajat ja vanhemmat ovat toiminnassaan tasapuolisia ja oikeudenmukaisia.


Turvallisuus 

Nuori kokee yhteenkuuluvuutta joukkueeseensa ja seuraan. Hän on tietoinen taustalla olevasta tuesta ja sen jatkuvuudesta. Valmentajat ja vanhemmat toimivat aikuisten malleina ja ovat toiminnassaan johdonmukaisia. Kaikki tilaisuudet kentällä ja sen ulkopuolella ovat turvallisia osallistujille kaikin tavoin.
NMKY-liike

NMKY-liike (Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys) sai alkunsa Lontoossa 1844. Liikkeen perustaja oli George Williams, joka oli huolestunut aikansa nuorten kasvupohjasta ja vapaa-ajan harrastus- ja toimintamahdollisuuksista.

Nykyisin NMKY on maailman suurin ei-poliittinen nuorisoliike, jonka toimintaan osallistuu n.35 miljoonaa ihmistä yli 130 maassa. NMKY-toiminta perustuu ns. "kolmio-periaatteelle", jossa fyysinen, henkinen ja hengellinen kasvu ovat kaikki yhtä tärkeitä tasapainoisen ihmisen kehitykselle.Suomeen NMKY tuli v. 1886 ja nykyisin toimintaa on n. 70 yhdistyksessä eri puolilla Suomea.